Radio Amateurs Club  'SCORPION' 

 QTH-loc: KN88SR

Our address: 

84249  Komsomolskaya str.10, pos. Aleksandrovka,

Slavyanskiy r-n, Donetsk reg, Ukraine

tel: +38-(06266)-39937

 

Chief of club station : Victor Ustinov

 UT0IN 

President: Veniamin Sheremet

UT7IY